Ratsuväenkypärä 1600-luvulta Sotamuseon kokoelmista. Kuva Sotamuseo.Esinekokoelmat

Sotamuseon esinekokoelmat ovat pääosin peräisin itsenäisyyden ajalta.

Sotamuseon esinekokoelmiin kuuluu muun muassa aseita ja muuta sotateknistä materiaalia, sotilaspukuja ja muita varusesineitä, majoitusvälineitä, kunnia- ym. merkkejä, lippuja, muistoesineitä, sota-aiheista taidetta, puhdetöitä, pienoismalleja sekä kirjallista materiaalia.

Museon kokoelmiin kuuluu myös esimerkiksi sotalaivoja, -lentokoneita ja sotilasajoneuvoja varusteineen, joita – kuten pienempääkin esineistöä – on sijoitettu näytteille muihin sotahistoriaa esitteleviin museoihin.

Sotamuseo saa kokoelmiinsa esineistöä Puolustusvoimilta ja muilta valtion laitoksilta, lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja -yhteisöiltä sekä ostamalla.

Ajankohtaista kokoelmapalveluissa

Kokoelmien inventoinnin ja tilojen järjestämisen takia esineisiin liittyvä lainaus-, lahjoitusten vastaanotto- ja tietopalveluasioiden hoitaminen on toistaiseksi keskeytetty.
Tiedustelut: sotamuseo(at)mil.fi.