Bildtjänster

Om man vill bekanta sig med bildmaterial, kan man besöka Försvarsmaktens bildarkiv som hör till Krigsmuseet. Däri kan man beställa bilder för forsknings- och publikationsändamål.

Valokuvia etsitään Puolustusvoimien kuva-arkistossa Sotamuseossa. Kuva Sotamuseo.

Försvarsmaktens bildarkivs material finns till påseende och tillgängligt för forskning i Krigsmuseets kundtjänstutrymmen. Bildarkivet har öppet enligt överenskommelse och man måste beställa tid på förhand.

Man kan beställa digitala registreringar av bildmaterialet. Bilderna levereras antingen per e-post eller på CD. Det är inte möjligt att beställa papperskopior ur arkivet.

Priset på en elektronisk bild som beställs i arkivet är 7,00 € per bild. Ifall bilden publiceras i en kommersiell publikation, debiteras dessutom en bildanvändningsavgift på 40,00 € per bild. Avgifter uppbärs inte för bilder som kan laddas ned i tjänsten SA-kuva.fi.

Bildbeställningar och förfrågningar riktas i första hand till adressen kuva-arkisto.sotamuseo(at)mil.fi

Kontaktuppgifter

Försvarsmaktens bildarkiv
Krigsmuseet
Besöksadress Mauritzgatan 1, 00170 Helsingfors
E-post kuva-arkisto.sotamuseo(at)mil.fi
Telefon 0299 530342 (tisdag–torsdag)
 

Obs! 21.8.–26.9.2017 begränsad service i bildarkivet.

Krigstida fotografier

Krigstida fotografier från åren 1939–1945 finns i SA-kuva-arkivet på adressen sa-kuva.fi. Bilderna får laddas ned fritt och står till förfogande i enlighet med särskilda villkor. Då bilderna publiceras ska källan anges som "SA-kuva".

Bilder som skildrar försvarsmaktens nuvarande verksamhet

För fotografering av försvarsmaktens nuvarande verksamhet och distribution av dessa moderna fotografier ansvarar Försvarsmaktens servicecenter.