Ratsuväenkypärä 1600-luvulta Sotamuseon kokoelmista. Kuva Sotamuseo.

Föremålssamlingar

Krigsmuseets föremålssamlingar härstammar huvudsakligen från självständighetstiden.

I Krigsmuseets föremålssamlingar ingår bl.a. vapen och övrig krigsteknisk materiel, uniformer och andra persedlar, inkvarteringsutrustning, utmärkelsetecken och andra märken, fanor, minnesföremål, konstverk med krigsmotiv, hobbyarbeten, miniatyrmodeller samt skriftligt material.

I museets samlingar ingår också exempelvis krigsfartyg, krigsflygplan och militärfordon med tillbehör, som i likhet med mindre föremål, har deponerats i andra museer som presenterar krigshistoriska föremål.

Krigsmuseet får föremål till sina samlingar från försvarsmakten och andra statliga verk, genom donationer av privatpersoner och privata sammanslutningar, samt genom förvärv.

Aktuellt gällande samlingstjänsterna

På grund av inventering av samlingarna och lokalitetshantering kan ärenden som hänför sig till utlåning, mottagande av donationer och informationstjänster i fråga om föremål skötas endast i mycket begränsad utsträckning. Förfrågningar sotamuseo(at)mil.fi.