Puolkupyöräpataljoona 2:n miehiä pyörineen. Kuva Puolustusvoimat.

Försvarsmaktens bildarkiv

Bildarkivet består av tre omfattande helheter: Krigsmuseets bildsamlingar, Försvarsmaktens bildcenters arkiv samt Flygvapnets bildcenters arkiv.

Krigsmuseets bildsamlingar

Se också Bildtjänster

Krigsmuseets bildsamlingar består av bilddonationer av privatpersoner samt av material som försvarsmaktens truppförband och inrättningar har överlåtit. Bildsamlingarna placerar sig tidsmässigt från autonomitidens armé på 1800-talet ända fram till modern tid. De mest betydelsefulla temahelheterna är

  • autonomitidens armé
  • Frihetskriget 1918
  • skyddskårerna
  • den fredstida försvarsmakten 1919–1939
  • personsporträttssamlingen ca 1890 – ca 1939.

Av materialet är endast en bråkdel digitaliserat. Det är möjligt att studera materialet i Krigsmuseet med hjälp av sökregister enligt tema.

Försvarsmaktens bildcenters arkiv

Materialet i Försvarsmaktens bildcenter består av den s.k. TK-bildsamlingen (Informationskompanibildsamlingen) från vinter- och fortsättningskrigen och Lapplandskriget. Materialet är digitaliserat och tillgängligt via internet på adressen www.sa-kuva.fi. Man kan fortfarande också komma till Krigsmuseet och studera positivbilderna i samlingen.

I Bildcentrets arkiv finns en samling negativ-, positiv- och digitalbilder, som är tagna av fotografer som tjänstgjort i bildcentret. Bilderna i samlingen är från efterkrigstiden ända fram till våra dagar. I materialet finns det bilder från försvarsmaktens verksamhet inom alla försvarsgrenar och vapenslag. Arbetet med att digitalisera negativsamlingen pågår och avsikten är att kunderna ska få tillgång till materialet via internet under de kommande åren. Tillsvidare är det endast möjligt att komma och studera materialet på ort och ställe med hjälp av sökregister enligt tema.

Flygvapnets bildcenters arkiv

Flygstaben överlät en bildsamling som hade tillhört Flygvapnets bildcenter till Krigsmuseet 2012. Materialet, som innehåller glasnegativ och positivbilder, är fullständigt digitaliserat och man kan komma och titta på bilderna i arkivets kundterminal. Antalet digitaliserade bilder uppgår till ca 60 000 stycken.

Materialet innehåller flygfotografier och bilder som skildrar flygvapnets verksamhet efter frihetskriget 1918 ända fram till 1960-talet. Det finns bilder på bl.a. flygplan, evenemang, krigsmateriel och avträdda områden. År 1945 krävde den allierade kontrollkommissionen att flygvapnet skulle överlåta alla flygfotografier som tagits på den ryska sidan bortom Moskvafredens gräns - inklusive de fotografier som tagits innan krigen. Totalt överlät man ca 95 000 fotografier. Till följd av detta finns det ytterst få områdesbilder från krigstiden, men landskapsbilder från Viborg, Sordavala, Kexholm och det förlorade Karelen finns kvar i arkivet.

Bildbeställningar och förfrågningar riktas i första hand till adressen kuva-arkisto.sotamuseo(at)mil.fi (se också Bildtjänster)

Donationer

Krigsmuseets bildarkiv tar emot bilddonationer, som ansluter sig till Finlands krigshistoria och försvarsmaktens verksamhet. En förutsättning är att det finns bakgrundsinformation om bilderna.