Puolkupyöräpataljoona 2:n miehiä pyörineen. Kuva Puolustusvoimat.

Försvarsmaktens bildarkiv

Försvarsmaktens bildarkiv bevarar bildmaterial med anknytning till Finlands försvarsmakt samt krigs- och vapenhistoria. Bildsamlingar består av bilddonationer av privatpersoner samt av material som försvarsmaktens truppförband och inrättningar har överlåtit. Bildsamlingarna placerar sig tidsmässigt från autonomitidens armé på 1800-talet ända fram till modern tid.

Krigsmuseets bildarkiv är stängt 1.1.–31.12.2018

Krigsmuseet bygger upp en ny utställning och samtigit flyttar sina samlingar till ett samlingscenter i Vanda. Därför håller tjänsterna i Krigsmuseets bildarkiv stängt 1.1.–31.12.2018.

Bildmaterial från vinter- och fortsättningskrigen och Lapplandskriget 1939–1945 är tillgängligt via internet på adressen sa-kuva.fi.