Hitta till Krigsmuseet

Suomenlinnan lautan kyltti Kauppatorilla. Kuva Sotamuseo.

Krigsmuseets Manege och ubåten Vesikko finns på Sveaborg. Till Sveaborg kommer man med färja. Helsingforsregionens trafik HRT trafikerar från Helsingfors salutorg till huvudbryggan på Stora Östersvartö, därifrån det är ca 800 meters promendadväg till Manegen och ca 1 km till Vesikko. Dessutom trafikerar den privata vattenbusslinjen JT-lines fartyg från början av maj till mitten av september från Salutorget till Artilleriviken till Sveaborgcentrets brygga och Kungsporten.

Länkar

Sveaborgs turiskarta ubåten Vesikko nr 37, Krigsmuseets Manege nr 16

HRT

JT-Line (på finska och engelska)