Försvarsmakten – 100 år av arbete för krig och fred

I utställningen Försvarsmakten – 100 år av arbete för krig och fred kan man bekanta sig med Försvarsmaktens 100-åriga historia.

Utställningen består av två delar. Utställningen på Krigsmuseet´s Manege berättar om krigen under Finlands självständighet: inbördeskriget 1918, vinterkriget 1939–1940, fortsättningskriget 1941-1944 och Lapplandskriget 1944–1945.

 

 

Utställningen fortsätter i byggnaden invid, Artillerimanegen, där den finska försvarsmaktens verksamhet presenteras, ända från efterkrigstiden till nutid.

 

 

Estniska frihetsgriget 1918–1920. Estlands allierade.

Utställningen på Krigsmuseets Manege håller öppet 11.9.–15.10.2019.

Öppettider

Utställningen Försvarsmakten – 100 år av arbete för krig och fred på Krigsmuseets manege och på Artillerimanegen (Stora Östersvartö, Sveaborg, Helsingfors) håller öppet dagligen kl. 11–18 (biljettförsäljningen upphör / sista inträde kl. 17.30).

Biljetter: Krigsmuseets Manege, Artillerimanegen och ubåten Vesikko tillsammans 7 / 4 €.