Puolkupyöräpataljoona 2:n miehiä pyörineen. Kuva Puolustusvoimat.

Puolustusvoimien kuva-arkisto

Kuva-arkisto koostuu kolmesta laajasta kokonaisuudesta: Sotamuseon kuvakokoelmista, Puolustusvoimien kuvakeskuksen arkistosta sekä Ilmavoimien kuvakeskuksen arkistosta.

Sotamuseon kuvakokoelmat

Katso myös kohta Kuvapalvelut

Sotamuseon kuvakokoelmat koostuvat yksityisten henkilöiden kuvalahjoituksista sekä puolustusvoimien joukko-osastojen ja laitosten luovuttamista aineistoista. Kuvakokoelmat ulottuvat 1800-luvulta autonomian ajan sotaväestä aina tähän päivään asti. Merkittävimpiä aihekokonaisuuksia ovat

  • autonomian ajan sotaväki
  • Vapaussota 1918
  • suojeluskunnat
  • rauhan ajan puolustusvoimat 1919–1939
  • henkilökuvakokoelma n. 1890 – n. 1939.

Aineistosta vain murto-osa on digitoitu. Aineistoa voi tulla tutkimaan paikanpäälle aihehakemistojen avulla.

Puolustusvoimien kuvakeskuksen arkisto

Puolustusvoimien kuvakeskuksen aineisto koostuu talvi-, jatko- ja Lapin sodan ns. TK-kuvakokoelmasta. Aineisto on digitoitu ja se on katsottavissa internetissä osoitteessa www.sa-kuva.fi. Kuvien käyttö on veloituksetonta. Kokoelman positiivikuvia voi edelleen tulla katsomaan Sotamuseoon.

Kuvakeskuksen arkistossa on kuvakeskuksessa palvelleiden valokuvaajien negatiivi-, positiivi- ja digitaalikuvien kokoelma, joka ulottuu sotien jälkeiseltä ajalta aina tähän päivään asti. Aineisto sisältää kuvia puolustusvoimien toiminnasta kaikista puolustushaaroista ja aselajeista. Negatiivikokoelman digitointityö on käynnissä, ja tarkoituksena on saada aineisto asiakkaiden käyttöön internetiin tulevina vuosina. Toistaiseksi aineistoa voi tulla tutkimaan paikanpäälle aihehakemistojen avulla.

Ilmavoimien kuvakeskuksen arkisto

Ilmavoimien esikunta luovutti Sotamuseoon vuonna 2012 Ilmavoimien kuvakeskukselle kuuluneen kuvakokoelman. Lasinegatiiveja ja positiivikuvia sisältävä aineisto on täysin digitoitu, ja kuvia voi tulla katsomaan arkiston asiakaspäätteelle. Digitoituja kuvia on n. 60 000.

Aineisto sisältää ilmakuvia ja kuvia Ilmavoimien toiminnasta vapaussodan jälkeen vuodesta 1918 aina 1960-luvulle. Kuvia on muun muassa lentokoneista, tapahtumista, sotamateriaalista ja luovutetuilta alueilta. Vuonna 1945 liittoutuneiden valvontakomissio vaati Ilmavoimia luovuttamaan kaikki Moskovan rauhan rajan Neuvostoliiton puolelta otetut ilmakuvat – mukaan lukien ennen sotia otetut kuvat. Kaiken kaikkiaan kuvia luovutettiin n. 95 000. Tästä johtuen arkistossa on varsin vähän sota-ajan aluekuvia, mutta aineistoon on jäänyt Viipurin, Sortavalan, Käkisalmen ja menetetyn Karjalan maisemakuvia.

Kuvatilaukset ja kyselyt osoitetaan ensisijaisesti osoitteeseen kuva-arkisto.sotamuseo(at)mil.fi. (Katso myös kohta Kuvapalvelut)

Lahjoitukset

Sotamuseon kuva-arkisto ottaa vastaan kuvalahjoituksia, jotka liittyvät Suomen sotahistoriaan ja puolustusvoimien toimintaan. Lahjoituksen vastaanottamisen edellytyksenä on, että kuvista on taustatiedot.