Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens bildarkiv

Försvarsmaktens bildarkiv bevarar och samlar in bildmaterial som skildrar försvarsmaktens historia för sina kunders behov.

Arkivet består av material som försvarsmaktens truppförband och inrättningar har överlåtit och av bilddonationer av privatpersoner.

Bildarkivets material placerar sig tidsmässigt från den finska värnpliktiga arméns tid från slutet av 1800-talet fram till mitten av 2000-talet. Temahelheter som ingår i bildarkivet är bl.a. frihetskriget, försvarsmakten på 1920- och 1930-talen, skyddskårerna, flygfotografier från 1920- och 1930-talen, vinterkriget och fortsättningskriget och som en omfattande helhet efterkrigstiden.

I den elektroniska bildtjänsten på adressen www.sa-kuva.fi finns ca 160 000 fotografier från vinterkriget, fortsättningskriget och Lapplandskriget till påseende. Fotografierna får användas fritt för eget bruk och i publikationer. Då bilderna publiceras ska källan anges som "SA-kuva".

Se också: Bildtjänster

´