Puolkupyöräpataljoona 2:n miehiä pyörineen. Kuva Puolustusvoimat.

Försvarsmaktens bildarkiv

Försvarsmaktens bildarkiv bevarar bildmaterial med anknytning till Finlands försvarsmakt samt krigs- och vapenhistoria.

Bildsamlingar består av bilddonationer av privatpersoner samt av material som försvarsmaktens truppförband och inrättningar har överlåtit. Bildsamlingarna placerar sig tidsmässigt från autonomitidens armé på 1800-talet ända fram till modern tid.

Krigstida fotografier från åren 1939–1945 finns i SA-kuva-arkivet på adressen sa-kuva.fi. Bilderna får laddas ned fritt och står till förfogande i enlighet med särskilda villkor. Då bilderna publiceras ska källan anges som "SA-kuva".