Bildtjänster

Valokuvia etsitään Puolustusvoimien kuva-arkistossa Sotamuseossa. Kuva Sotamuseo.

Försvarsmaktens bildarkiv är stängt 1.1.–31.12.2018.

Krigstida fotografier

Krigstida fotografier från åren 1939–1945 finns i SA-kuva-arkivet på adressen sa-kuva.fi. Bilderna får laddas ned fritt och står till förfogande i enlighet med särskilda villkor. Då bilderna publiceras ska källan anges som "SA-kuva".

Bilder som skildrar försvarsmaktens nuvarande verksamhet

För fotografering av försvarsmaktens nuvarande verksamhet och distribution av dessa moderna fotografier ansvarar Försvarsmaktens servicecenter.