Bildtjänster

Valokuvia etsitään Puolustusvoimien kuva-arkistossa Sotamuseossa. Kuva Sotamuseo.

Krigstida fotografier

Krigstida fotografier från åren 1939–1945 finns i SA-kuva-arkivet på adressen sa-kuva.fi. Bilderna får laddas ned fritt och står till förfogande i enlighet med särskilda villkor. Då bilderna publiceras ska källan anges som "SA-kuva".