Hoppa till innehåll

Om oss

Krigsmuseets Manege och Artillerimanegen på Sveaborg.

Krigsmuseet som grundades 1929 är försvarsmaktens centralmuseum. Krigsmuseet är en del av Försvarshögskolan.

Försvarsmaktens militärmuseiverksamhet består av Krigsmuseet, dess samarbetsmuseer samt truppförbandens och de militära inrättningarnas traditionsrum. Verksamheten regleras av normen om försvarsmaktens militärmuseumsverksamhet och leds av Huvudstaben.

Målsättningen för militärmuseiverksamheten är att förmedla en bild av försvarsmaktens utveckling som en del av det finländska samhället. Museiverksamheten har en viktig roll i fråga om att föra veteranernas arv vidare till kommande generationer och bygga upp och upprätthålla försvarsviljan och den finländska identiteten.

I Krigsmuseet, som grundades 1929, har man under flera decenniers tid bevarat hundratusentals föremål och fotografier som hänför sig till Finlands krigshistoria och museet har de mest omfattande krigshistoriska samlingarna i Finland.

Krigsmuseets kontor och utställningslokaler – Krigsmuseets Manege, Artillerimanegen och ubåten Vesikko – finns på Sveaborg i Helsingfors. Krigsmuseets samlingar finns i Vanda.

Krigsmuseet erbjuder den stora allmänheten, försvarsmakten, andra myndigheter samt forskare inom området kunnande och tjänster med anknytning till krigshistorien. Krigsmuseets utställningar har årligen över 140 000 besökare (2023) och förutom dem använder flera tusen andra kunder museets bild-, samlings- och informationstjänster.

´