Hoppa till innehåll

Föremålssamlingar

Krigsmuseets föremålssamlingar härstammar huvudsakligen från självständighetstiden.

I Krigsmuseets föremålssamlingar ingår bl.a. vapen och övrig krigsteknisk materiel, uniformer och andra persedlar, inkvarteringsutrustning, utmärkelsetecken och andra märken, fanor, minnesföremål, konstverk med krigsmotiv, hobbyarbeten, miniatyrmodeller samt skriftligt material.

I museets samlingar ingår också exempelvis krigsfartyg, krigsflygplan och militärfordon med tillbehör, som i likhet med mindre föremål, har deponerats i andra museer som presenterar krigshistoriska föremål.

Krigsmuseet får föremål till sina samlingar från försvarsmakten och andra statliga verk, genom donationer av privatpersoner och privata sammanslutningar, samt genom förvärv.

Samlingstjänster

Krigsmuseets samlingsenhet är belägen i Museiverkets center för samlingar och konservering i Vanda. Förfrågningar om Krigsmuseets samlingstjänster: sotamuseo (at) mil.fi.

´