Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Krigsmuseet

Samarbetsmuseer

Finland har många museer som bevarar krigshistoria och traditionsutrymmen i anslutning till truppförband, där olika vapenslags och försvarsgrenars historia och traditioner presenteras.

Krigsmuseet samarbetar med utvalda samarbetsmuseer, vilkas verksamhet Krigsmuseet leder och övervakar. Föremål som ingår i Krigsmuseets samlingar förevisas på samarbetsmuseernas utställningar samt på utställningar i andra museer, som presenterar krigshistoria. Största delen av samarbetsmuseerna och andra museer som förevisar krigshistoria är regelbundet öppna för allmänheten.

I många landskapsmuseer, stadsmuseer, hembygdsmuseer och i anslutning till besöksmål som upprätthålls av olika samfund visas utställningar eller samlingar som har anknytning till Finlands krig.

Truppförbandens traditionsutrymmen

Försvarsmaktens truppförband har särskilda rum, utrymmen eller byggnader, där material som hänför sig till deras historia och traditioner finns till påseende. Verksamheten i anslutning till dessa traditionsutrymmen leds av Krigsmuseet, som har placerat föremål från sina samlingar i dem.

Truppförbandens traditionsutrymmen är oftast belägna i slutna militärområden och om man vill besöka dem måste man ansöka om tillstånd hos ifrågavarande truppförband.

Länkar

Efter freden 1944: http://www.lottamuseo.fi/rauhan-jalkeen/
https://tammenlehva.fi/veteraaniperinne/sotahistorialliset-museot-perinnetilat/ (Museer som har anknytning till Finlands krig, på finska. Obs: Krigsmuseet uppdaterar inte denna sida.)
http://perinne.fi/ (Skyddskårsorganisation och Lotta Svärd, på finska)