Hoppa till innehåll

Samlingar

Samlingarna bildar basen för museiverksamheten. I dem finner vi material för nuvarande och kommande utställningar, publikationer och forskningsprojekt.

Krigsmuseet samlar in och bevarar i sina samlingar föremål och bilder som hänför sig till Finlands krigs- och vapenhistoria och Finlands försvarsmakts olika skeden. I Krigsmuseets samlingar bevaras också föremål som under krigen har använts av fiendens och av de med Finland allierade ländernas soldater inom vårt lands territorium och vid fronten. Krigsmuseets samlingar är i jämförelse med många andra museers samlingar omfattande: i dem ingår hundra tusentals föremål och fotografier. Tidsmässigt sträcker sig samlingarna från 1800-talet till modern tid.

Dokumentmaterial i Riksarkivet

Krigsmuseet samlar inte systematiskt in och registrerar inte dokument som hänför sig till Finlands krig, utan dokumentmaterialet har i huvudsak centraliserats till Riksarkivet. Ifall man t.ex. vill ha uppgifter om sina släktingars skeden i de senaste krigen ska man kontakta Riksarkivet.

Länkar:

´