Sektioner
Meny
Krigsmuseet

Aktuellt

Under 18-åriga gratis till Krigsmuseet

Fr.o.m. den 2 januari 2020 är inträde fritt för personer under 18 år. Också grupper som består av skolelever eller studerande tillsammans med lärare, krigsveteraner, fredsbevararveteraner, arbetslösa, beväringar, försvarsmaktens personal och kunder med Museikort och med Helsinki Card har fritt inträde.

Krigsmuseets samlingstjänster år 2020

Krigsmuseet har flyttat sina samlingar till Museiverkets samlingscenter i Vanda. Samlingstjänster (utlåning, informationstjänster, föremålstjänster, fotografering etc.) öppnas nästa gång vid en tidpunkt som meddelas separat.

Ytterligare uppgifter
Museichef Harri Huusko
Samlingschef Anssi Saari
sotamuseo (at) mil.fi; förnamn.efternamn (at) mil.fi