Kontaktuppgifter

Sotamuseon yhteystiedot -kuva. Kuva Sotamuseo.

Utställningar

Krigsmuseets Manege och Artillerimanegen

Utställningen Försvarsmakten – 100 år av arbete för krig och fred
Sveaborg C 77 och C 81 (Stora Östersvartö), 00190 Helsingfors
Telefon 0299 530261
Öppet dagligen kl. 11.00–18.00
1.10.–31.12.2019 öppet dagligen kl. 11.00–16.30
24.–26.12.2019 stängt

Ubåten Vesikko

Sveaborg B 79 (Vargön/Artilleriviken), 00190 Helsingfors
Öppet 7.5.–30.9.2019 dagligen kl. 11.00–18.00
Från och med den 1 oktober 2019 stängt

Övriga kontaktuppgifter

Museets postadress

Krigsmuseet
PB 266 (Mauritzgatan 1)
00171 Helsingfors

E-postadresser

sotamuseo@mil.fi
förnamn.efternamn@mil.fi
Guidningsreserveringar och förfrågningar: sotamuseo@mil.fi
Dyktillstånd: sotamuseo@mil.fi
Bildarkiv: kuva-arkisto.sotamuseo@mil.fi

Personalens kontaktuppgifter

Huusko, Harri, museichef 0299 530240
Blomgren, Riitta, forskare (utställningar, dyktillstånd, publikationer) 0299 530251
Haavisto, Lauri, kurator (utställningar, enhetschef) 0299 530245
Kontiainen, Liisa, kurator (heraldik) 0299 530253
Palokangas, Johanna, forskare (bildarkivets ledning) 0299 530256
Saari, Anssi, forskare (samlingar, enhetschef) 0299 530246
Vestola, Päivi, arkivföreståndare (bildarkiv) 0299 530342
Krigsmuseets kontor 0299 530241

För medierna

Kontakt och förfrågningar: sotamuseo@mil.fi
Museichef Harri Huusko (Chef för Försvarsmaktens museiverksamhet) 0299 530240
Kurator Lauri Haavisto (enhetschef, ärenden i anslutning till utställningar) 0299 530245
Forskare Johanna Palokangas (bildarkivets ledning) 0299 530256
Forskare Anssi Saari (enhetschef, ärenden i anslutning till föremålssamlingar) 0299 530246
förnamn.efternamn@mil.fi
www.sotamuseo.fi