Hoppa till innehåll

Tillståndstjänster

Sukeltaja miinalaiva Ladogan parkassin hylyllä. Kuva Sotamuseo.

Dykningstillstånd

Dykningstillstånd behandlas inte 27.5.-23.6.2024

Krigsmuseet behandlar tillstånd för dykning till krigsfartygsvrak som är försvarsmaktens egendom. Tillståndsövervakningen sker i samarbete med Museiverket, marinen och Gränsbevakningsväsendet.

Man ansöker om dykningstillstånd på en blankett med tillhörande namnlista (bilaga 1) och om dykningarna rapporteras vid behov på en separat rapportblankett (bilaga 2).

Tillståndet kostar 40 euro.

Direktiv

Undertecknade, skannade blanketter skickas som bilaga till ett e-postmeddelande (inte per brev) till adressen sotamuseo(at)mil.fi och som kopia till adressen riitta.blomgren(at)mil.fi. Om du vill kan du använda säkerhetspost https://securemail.mil.fi/ (användningen av säkerhetsposten är i testfasen, så handläggningen av tillstånd kan ta längre tid än vanligt).

Vi vill gärna att ansökningen är Krigsmuseet tillhanda åtminstone två veckor innan dykningarna inleds.

Då man ansöker om tillstånd lönar det sig att ange den tidsperiod då dykningarna mest sannolikt äger rum. På dykarlistan anges de personer, som med största sannolikhet deltar i dykningen. Sålunda kan man säkerställa att så många som möjligt får tillstånd att dyka vid den tidpunkt som önskas och på så sätt underlättas uppgörandet av dykningsrapporten.

Ansökan om tillstånd för dykning och bilaga 1 (lista över dykare), på finska

Rapport över dykning (bilaga 2), på finska

Länkar

Kulturarv under vatten (Museiverket)

 

´