Hoppa till innehåll

Tillståndstjänster

Sukeltaja miinalaiva Ladogan parkassin hylyllä. Kuva Sotamuseo.

Dykningstillstånd

Krigsmuseet behandlar tillstånd för dykning till krigsfartygsvrak som är försvarsmaktens egendom. Tillståndsövervakningen sker i samarbete med Museiverket, marinen och Gränsbevakningsväsendet.

Man ansöker om dykningstillstånd på en blankett med tillhörande namnlista (bilaga 1) och om dykningarna rapporteras vid behov på en separat rapportblankett (bilaga 2).

Tillståndet kostar 40 euro.

Direktiv

Undertecknade, skannade blanketter skickas som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen sotamuseo(at)mil.fi. (inte per brev). Vi vill gärna att ansökningen är Krigsmuseet tillhanda åtminstone två veckor innan dykningarna inleds.

Då man ansöker om tillstånd lönar det sig att ange den tidsperiod då dykningarna mest sannolikt äger rum. På dykarlistan anges de personer, som med största sannolikhet deltar i dykningen. Sålunda kan man säkerställa att så många som möjligt får tillstånd att dyka vid den tidpunkt som önskas och på så sätt underlättas uppgörandet av dykningsrapporten.

Ansökan om tillstånd för dykning och bilaga 1 (lista över dykare), på finska

Rapport över dykning (bilaga 2), på finska

Länkar

Kulturarv under vatten (Museiverket)