Sektioner
Meny
Krigsmuseet

Tillståndstjänster

Sukeltaja miinalaiva Ladogan parkassin hylyllä. Kuva Sotamuseo.

Utförsel av kulturföremål

Krigsmuseet behandlar i egenskap av sakkunnig inom området nationella tillstånd för utförsel av kulturföremål.
Förfrågningar sotamuseo(at)mil.fi.

Ytterligare information om utförsel av kulturföremål på Museiverkets sidor (se länken nedan).

Dykningstillstånd

Krigsmuseet behandlar tillstånd för dykning till krigsfartygsvrak som är försvarsmaktens egendom. Tillståndsövervakningen sker i samarbete med Museiverket, marinen och Gränsbevakningsväsendet.

Man ansöker om dykningstillstånd på en blankett med tillhörande namnlista (bilaga 1) och om dykningarna rapporteras vid behov på en separat rapportblankett (bilaga 2).

Tillståndet kostar 40 euro.

Dykningstillstånd behandlas inte 31.8.-27.9.2020.

Direktiv

Undertecknade, skannade blanketter skickas som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen sotamuseo(at)mil.fi. (inte per brev). Vi vill gärna att ansökningen är Krigsmuseet tillhanda åtminstone två veckor innan dykningarna inleds.

Då man ansöker om tillstånd lönar det sig att ange den tidsperiod då dykningarna mest sannolikt äger rum. På dykarlistan anges de personer, som med största sannolikhet deltar i dykningen. Sålunda kan man säkerställa att så många som möjligt får tillstånd att dyka vid den tidpunkt som önskas och på så sätt underlättas uppgörandet av dykningsrapporten.

Ansökan om tillstånd för dykning och bilaga 1 (lista över dykare), på finska

Rapport över dykning (bilaga 2), på finska

Länkar

Information om ärenden i anslutning till tillstånd för utförsel på Museiverkets sidor

Kulturarv under vatten