Sektioner
Meny
Krigsmuseet

Tjänster

Lauri Haavisto opastaa Sotamuseon näyttelyssä. Kuva Puolustusvoimat.

Krigsmuseet erbjuder enskilda besökare och grupper på museets utställningar olika tjänster. Museet betjänar också personer som intresserar sig för Finlands krigshistoria i allmänhet.

Tjänster för museigäster

Grupper som vill ha guidning på utställningarna kan kontakta Krigsmuseet och reservera guidning. För skolelever finns det material som de kan bekanta sig med på förhand och uppgifter, som eleverna kan utföra under museibesöket på utställningarna. Krigsmuseets utställningar har försäljningsställen, där man bl.a. kan köpa litteratur, kort och multimedieprodukter.

Övriga tjänster

Krigsmuseet ansvarar för försvarsmaktens bildarkivs verksamhet och de därtill hörande bildtjänsterna. Museet erbjuder också tjänster i anslutning till sina föremålssamlingar. Krigsmuseet beviljar tillstånd för utförsel av kulturföremål som hör till museets område samt tillstånd för dykning till krigsfartygsvrak som är försvarsmaktens egendom.

Samlingstjänster

Krigsmuseet har flyttat sina samlingar till Museiverkets center för samlingar och konservering i Vanda. Krigsmuseets samlingstjänster (utlåning, informationstjänster, föremålstjänster, fotografering etc.) öppnas vid en tidpunkt som meddelas separat.
Förfrågningar: sotamuseo (at) mil.fi.