Hoppa till innehåll

Uppgifter

Krigsmuseet

  • bevarar, tar hand om och forskar i föremål och bildmaterial med anknytning till Finlands försvarsmakt samt krigs- och vapenhistoria
  • producerar utställningar och utövar undervisningsverksamhet
  • ger ut publikationer som presenterar krigshistoria
  • fungerar som sakkunnig och avger utlåtanden i frågor som rör försvarsmaktens traditioner, heraldik och ärenden som gäller tillstånd för utförsel av museiobjekt samt övriga myndighetsuppgifter inom branschen
  • leder och övervakar samarbetsmuseernas och truppförbandens traditionsrums verksamhet.

Krigsmuseets publikationer på nätet

Utställningspublikationen Ubåtar i Finland (Sukellusveneet Suomessa) är till salu i Försvarsmaktens publikationswebshop. Texter också på svenska.

´