Sotamuseon Maneesissa. Kuva Anna Huovinen.

Lev dig in i Finlands krigshistoria på Krigsmuseet

Krigsmuseet bevarar i sina samlingar Finlands krigs- och vapenhistoria samt föremål och bilder som hänför sig till försvarsmaktens olika skeden. Krigsmuseets utställningar sträcker sig tidsmässigt från krigen under gångna århundraden till modern krishantering.

Öppna utställningar på Sveaborg i Helsingfors

Försvarsmakten – 100 år av arbete för krig och fred

  • Krigsmuseets Manege och Artillerimanegen, Sveaborg C 77 och C 81 (Stora Östersvartö)
  • Öppet 9.5.–31.12.2018 dagligen kl. 11–18. Biljettförsäljningen upphör / sista inträde kl. 17.30.

Kombinationsbiljett för Krigsmuseets Manege, Artillerimanegen och ubåten Vesikko 7/4 € 

Ubåten Vesikko är stängd och öppnas igen  den 7 maj 2019

Krigsmuseets samlingstjänster under 2018

Krigsmuseet flyttar samlingarna i Helsingfors till ett samlingscenter och detta kommer att innebära betydande begränsningar för museets tjänster under 2018. Vi ber våra kunder beakta följande:

  • Tjänsterna i Krigsmuseets bildarkiv håller stängt 1.1.–31.12.2018. Ytterligare uppgifter: Bildarkivets chef Johanna Palokangas, johanna.palokangas@mil.fi
  • Krigsmuseets samlingstjänster (utlåning, informationstjänster, föremålstjänster, fotografering etc.) är stängda och öppnas nästa gång år 2019 vid en tidpunkt som meddelas separat. Ytterligare uppgifter: samlingschef Anssi Saari, anssi.saari@mil.fi

Museichef Harri Huusko,
harri.huusko@mil.fi

Material på nätet