Krigsmuseet

Krigsmuseet bevarar Finlands krigs- och vapenhistoria för eftervärlden i sina samlingar samt föremål och bilder som hänför sig till olika skeden inom Försvarsmakten. Krigsmuseets utställningar sträcker sig tidsmässigt från krig från gångna århundraden till dagens krishantering.