Sotamuseon Maneesissa. Kuva Anna Huovinen.

Lev dig in i Finlands krigshistoria på Krigsmuseet

Krigsmuseet bevarar i sina samlingar Finlands krigs- och vapenhistoria samt föremål och bilder som hänför sig till försvarsmaktens olika skeden. Krigsmuseets utställningar sträcker sig tidsmässigt från krigen under gångna århundraden till modern krishantering.

Utställningar

Obs: För närvarande har vi inga utställningar

  • Utställningen Från autonomi till Atalanta på Krigsmuseets Manege på Sveaborg, har stängt. En ny utställning öppnas våren 2018.
  • Ubåten VesikkoSveaborg har stängt och öppnar igen våren 2018.
  • Krigsmuseets basutställning på Elisabetsgatan 1, Helsingfors, har stängt. Utredningar för att hitta ersättande lokaliteter för utställningen pågår.

Aktuellt

  • På grund av inventering av samlingarna och lokalitetshantering har vi avbrutit skötseln av ärenden som hänför sig till utlåning, mottagande av donationer och informationstjänster i fråga om föremål tillsvidare. Förfrågningar: sotamuseo(at)mil.fi.
  • Ubåten Vesikko virtuellt (på finska)
  • Bildtjänster i Försvarsmaktens bildarkiv från tisdag till torsdag, telefon 0299 530342
  • Museets alla kontaktuppgifter